اراضی | خبر معتبر
۲۷ هکتار از اراضی ملی شمیرانات از ید متصرفان خارج شد ۱۵ تیر ۱۳۹۹
با اجرای ۱۲ فقره حکم قضائی؛

۲۷ هکتار از اراضی ملی شمیرانات از ید متصرفان خارج شد

شمیرانات- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات از رفع تصرف ۲۷ هکتار از اراضی ملی این شهرستان با اجرای ۱۲ فقره حکم قضائی خبر داد.