ارتفاعات البرز | خبر معتبر
افزایش دما طی ۵ روز آینده/ احتمال ریزش بهمن در ارتفاعات البرز ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
سازمان هواشناسی هشدار داد؛

افزایش دما طی ۵ روز آینده/ احتمال ریزش بهمن در ارتفاعات البرز

سازمان هواشناسی از احتمال وقوع بهمن در ارتفاعات البرز و ارتفاعات شمال غرب کشور خبر داد.