ارتفاعات کوه کولگ | خبر معتبر
جسد زن مهرانی کشف شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۹
در اراتفاعات کوه کولگ صاح آباد؛

جسد زن مهرانی کشف شد

جسد زن ۳۵ ساله که براثر سقوط از کوه جان باخته بود به پایین کوه منتقل شد.