اردوی تیم ملی وزنه برداری | خبر معتبر
اردوی تیم ملی وزنه برداری ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
آغاز شد؛

اردوی تیم ملی وزنه برداری

اعضای تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان مشخص شدند.