ارزش افزوده | خبر معتبر
عوارض آلایندگی باید برای محیط‌ زیست هزینه شود نه پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ۱۵ مهر ۱۳۹۹
معاون محیط ‌زیست انسانی

عوارض آلایندگی باید برای محیط‌ زیست هزینه شود نه پرداخت حقوق کارکنان شهرداری

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بسیاری از صنایع را داریم که نمی‌توان آنها را پایش کرد و بخش اعظم‌شان نیز صنایع آلاینده محسوب می‌شوند.