ازدواج سفید | خبر معتبر
آیا ازدواج سفید در کشور ما رو به افزایش است؟ آمارها درباره سقط غیرقانونی چه می‌گویند؟ ۰۳ مهر ۱۳۹۹
گزارشی متفاوت،

آیا ازدواج سفید در کشور ما رو به افزایش است؟ آمارها درباره سقط غیرقانونی چه می‌گویند؟

طبیعی است جمعیت متأهلان را نباید درگیر پدیده‌هایی هم‌چون ازدواج سفید محسوب کرد. اما آیا باید تمام 19 درصد زن، 33 درصد مرد و تعداد اندکی که زندگی زناشویی‌شان پایان یافته را درگیر و مبتلا به ازدواج سفید به حساب آورد؟