ازمون استخدامی وزارت کشور | خبر معتبر
داوطلبان مجاز در آزمون استخدامی وزارت کشور مشخص شدند ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
مدیرکل توسعه منابع انسانی خبر داد؛

داوطلبان مجاز در آزمون استخدامی وزارت کشور مشخص شدند

مدیرکل توسعه منابع انسانی از انتشار نتایج آزمون کتبی و اعلام اسامی داوطلبین مجاز برای ستاد وزارت کشور در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور و داوطلبان استانداری ها خبر داد.