از کجا انسولین بخریم | خبر معتبر
ارائه انسولین به بیمارن دیابتی از طریق سامانه اینترنتی و کد ملی ۲۸ آبان ۱۳۹۹
رئیس سازمان تدارکات پزشکی مطرح کرد؛

ارائه انسولین به بیمارن دیابتی از طریق سامانه اینترنتی و کد ملی

رئیس سازمان تدارکات پزشکی گفت: سامانه بر خطی ایجاد می‌شود که با ارائه کد ملی به بیمار دیابتی انسولین ارائه خواهد شد.