استاندار. محسنی بندپی. | خبر معتبر
آیین بهره‌برداری از طرح آب‌رسانی به پیشوا برگزار شد ۲۳ تیر ۱۳۹۹
با حضور وزیر نیرو؛

آیین بهره‌برداری از طرح آب‌رسانی به پیشوا برگزار شد

آیین بهره‌برداری از طرح آب‌رسانی به پیشوا از سد ماملو با حضور وزیر نیرو و استاندار تهران برگزار شد.