استخدامی | خبر معتبر
مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند از اول بهمن ماه ۹۹ اعمال می‌شود. ۲۷ دی ۱۳۹۹
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع؛

مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند از اول بهمن ماه ۹۹ اعمال می‌شود.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با ارسال دستورالعملی به استان‌ها از اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که در مدارس فعالیت دارند خبر داد.