استرس | خبر معتبر
استرس علت اصلی ناباروری در بانوان ۲۲ دی ۱۳۹۹
نظریه کارشناسی؛

استرس علت اصلی ناباروری در بانوان

علاوه بر اینکه اکنون شاهد ازدواج در سنین های بالا هستیم که خود یکی از دلایل ناباروری در بانوان می باشد، یکی دیگر از دلایل ناباروری استرس می باشد که نقش مهمی را در این موضوع ایفاد می کند.