استعداد یابی | خبر معتبر
زمینه بازگشت خانه های ورزشی روستایی مهیا شود ۰۸ اسفند ۱۳۹۹
رییس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری:

زمینه بازگشت خانه های ورزشی روستایی مهیا شود

رییس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری اعلام کرد که در سطح کشور سه هزار و ۵۰۰ خانه ورزش روستایی وجود دارد که نیاز است برای بازگشت فعالیت این خانه های ورزشی زمینه لازم فراهم شود.