استیضاح روحانی | خبر معتبر
مجلس دولت را به سوی مطلوب هدایت خواهد کرد ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
رئیس مجلس:

مجلس دولت را به سوی مطلوب هدایت خواهد کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت ۷ اصلاح مورد تأکید مجلس را دراصلاحیۀ بودجه مدنظر قرار داد، رانت‌ ارز۴۲۰۰ حذف شد؛ کسری بودجه کاهش پیدا کرد و دست‌درازی به منابع صندوق توسعه محدود شد.

رفتار توهین کنندگان همانند شخص رئیس جمهور بوده است ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
در ۲۲ بهمن۹۹؛

رفتار توهین کنندگان همانند شخص رئیس جمهور بوده است

«مردم، به دولت‌مردان خود شبیه‌ترند تا به پدران‌شان»؛ دقت به این سخن امیرالمؤمنین(ع) این احتمال را پیش می‌کشد که شاید موتورسواران راهپیمایی 22 بهمن اصفهان از رفتارهای سال‌های قبل حسن روحانی چیزهایی آموخته‌اند که در شعارهای غلط‌شان بروز یافت.

رهبران انقلاب اسلامی ایران با کدام برکناری ها مخالفت کرده اند؟ ۰۱ آبان ۱۳۹۹
با مطالعه سیره سیاسی امامین انقلاب اسلامی،

رهبران انقلاب اسلامی ایران با کدام برکناری ها مخالفت کرده اند؟

مقام معظم رهبری:«بعضی ها جوری حرف می زنند، جوری اقدام می کنند که به اسم اینکه می خواهیم اوضاع را درست کنیم؛ در نقشه دشمن کار می کنند، خودشان ملتفت نیستند. اینهایی که خطاب می کنند به دولت که بایستی دولت برکنار بشود و از این قبیل حرف ها، اینها دارند در نقشه دشمن کار می کنند. نخیر، دولت باید با قوّت سرِ کار بماند، کارها را باید این دولت انجام بدهد.»