اسفندماه ۹۹ | خبر معتبر
اجرای طرح نسخه الکترونیک تامین و حذف دفترچه‌های درمانی در دماوند ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
رییس تامین اجتماعی دماوند خبر داد؛

اجرای طرح نسخه الکترونیک تامین و حذف دفترچه‌های درمانی در دماوند

رییس تامین اجتماعی شعبه دماوند گفت: پس از توقف صدور دفترچه های بیمه درمان از اول اسفند ماه ۱۳۹۹ امکان صدور نسخه الکترونیک فراهم شد.