اسناد | خبر معتبر
در تحصیل اسناد مالکیت آموزش و پرورش از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد ۱۵ تیر ۱۳۹۹

در تحصیل اسناد مالکیت آموزش و پرورش از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از پیگیری تخصصی تحصیل اسناد مالکیت در این اداره با تشکیل کارگروه تخصصی خبر داد.