اسکوچیچ | خبر معتبر
برخی از بازیکنان را بهتر از خودشان می شناسم/ایران صعود خواهد کرد ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران:

برخی از بازیکنان را بهتر از خودشان می شناسم/ایران صعود خواهد کرد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: فکر می کنم سو تفاهامی در تمرین اتفاق افتاد، نه من از شما ناراحتم نه از رئیس، امیدوارم بدون عصبانیت از ما حمایت کنید.