اشتغال معتادان | خبر معتبر
معتادان بهبود یافته به واحدهای صنعتی و تولیدی معرفی می‌شوند ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس کل دادگستری تهران:

معتادان بهبود یافته به واحدهای صنعتی و تولیدی معرفی می‌شوند

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: باید بررسی شود که معتادان بهبودیافته چه تخصصی داشته و چه آموزش‌هایی دیده‌اند و سپس این افراد را به واحدهای صنعتی و تولیدی معرفی کرد.