اصلاح شبکه ریلی | خبر معتبر
اصلاح شبکه ریلی و اتصال منطقه به متروی تهران جز مطالبات اصلی مردم است ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
نماینده مردم دشت ورامین در مجلس شورای اسلامی:

اصلاح شبکه ریلی و اتصال منطقه به متروی تهران جز مطالبات اصلی مردم است

قرچک- نماینده مردم دشت ورامین در مجلس گفت: اصلاح شبکه ریلی و اتصال منطقه به متروی تهران جز مطالبات اصلی بوده است که با جدیت پیگیر آن هستیم.