اصلاح قانون چک | خبر معتبر
محوراصلی پس از اصلاح قانون چک آموزش و اطلاع رسانی به مردم است ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
بانک مرکزی:

محوراصلی پس از اصلاح قانون چک آموزش و اطلاع رسانی به مردم است

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک ها موظف اند در قالب پیامک، بروشور و سایر روش‌های تبلیغاتی مشتریان خود را از قوانین جدید چک مطلع کنند.