اصله نهال | خبر معتبر
بیش از ۵هزار اصله نهال در پارک جنگلی سپید کمر چال کاشته می شود ۰۸ اسفند ۱۳۹۹
شهردار اوشان فشم میگون:

بیش از ۵هزار اصله نهال در پارک جنگلی سپید کمر چال کاشته می شود

شهردار اوشان فشم میگون از طرح بازآفرینی و توسعه پارک جنگلی سپید کمرچال خبر داد و گفت در این راستا بیش از ۵هزار اصله نهال در روز درختکاری کاشته می شود.

ده هزار نهال در بوستان جنگلی پیشوا کاشته می شود ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
معاون خدمات شهر شهرداری:

ده هزار نهال در بوستان جنگلی پیشوا کاشته می شود

معاون خدمات شهر شهرداری پیشوا گفت: امسال تاکنون دوهزار و پانصد اصله نهال در بوستان جنگلی در بام پیشوا کاشته شده است که تا پایان سال به ده هزار اصله نهال می رسد.