اصل ۸۵ قانون اساسی | خبر معتبر
موافقت نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی ۰۶ مرداد ۱۴۰۰
مجلس تصویب کرد؛

موافقت نمایندگان مجلس با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.