اصناف ورامین | خبر معتبر
بازرسی و نظارت ویژه بر واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان ورامین ۱۸ مهر ۱۳۹۹
رئیس صمت ورامین:

بازرسی و نظارت ویژه بر واحدهای صنفی نانوایی در شهرستان ورامین

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین از تشکیل پرونده برای هفت واحد صنفی نانوایی متخلف در سطح شهرستان خبر داد.