اطفای حریق | خبر معتبر
۱.۵ هکتار از اراضی مستثنیات «امین آباد» فیروزکوه در آتش سوخت ۰۵ تیر ۱۳۹۹
معاون سیاسی فرماندار فیروزکوه خبر داد؛

۱.۵ هکتار از اراضی مستثنیات «امین آباد» فیروزکوه در آتش سوخت

فیروزکوه- معاون فرماندار فیروزکوه از وقوع حریق در یک و نیم هکتار از اراضی مستثنیات «امین آباد» خبر داد و گفت: آتش سوزی مهار شده است.