اطفا حریق | خبر معتبر
اطفای حریق طبقه دهم منزل مسکونی در پردیس ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
با حضور به موقع آتش نشانی؛

اطفای حریق طبقه دهم منزل مسکونی در پردیس

با حضور به موقع آتش نشانی شهرداری پردیس در سریع ترین زمان ممکن حریق ساختان مسکونی در پردیس خاموش شد.