اعتبار ساخت بنادر | خبر معتبر
پیشرفت ۳۰ تا ۷۰ درصدی ساخت بنادر جنوبی کشور/تخصیص ۴۹۰ میلیارد ویژه ساخت بنادرصیادی ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران:

پیشرفت ۳۰ تا ۷۰ درصدی ساخت بنادر جنوبی کشور/تخصیص ۴۹۰ میلیارد ویژه ساخت بنادرصیادی

۴۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بنادر صیادی در سال ۹۹ تخصیص یافته که از این میزان تاکنون ۲۷۰ میلیارد ریال هزینه شده است.