اعتراف به ۲۰ فقره سرقت | خبر معتبر
دستگیری سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
فرمانده انتظامي ورامین خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو

فرمانده انتظامي شهرستان ورامین از دستگيري سارق حرفه اي لوازم داخل خودرو با اعتراف به 20 فقره سرقت خبر داد.