اعمال قانون | خبر معتبر
بازگشت۵۲۰۰ خودرو از ورودی شرق استان تهران/۲۸۰خودرو اعمال قانون شد ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

بازگشت۵۲۰۰ خودرو از ورودی شرق استان تهران/۲۸۰خودرو اعمال قانون شد

رییس پلیس راه شرق استان تهران با اشاره به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی از بازگرداندن ۵۲۰۰ خودرو از ورودی شرق استان تهران خبر داد و گفت: تا ۲۹فروردین ۲۸۰ خودرو اعمال قانون شده است.