افتتاح سالن ورزشی | خبر معتبر
سالن ورزشی روستای دمزآباد ورامین افتتاح شد ۲۰ مهر ۱۳۹۹
باحضور مردم و مسئولین،

سالن ورزشی روستای دمزآباد ورامین افتتاح شد

یک باب سالن ورزشی در روستای دمزآباد از توابع بخش جوادآباد ورامین افتتاح شد.