افزایش آلاینده ها | خبر معتبر
تداوم آلودگی هوا در پایتخت/ افزایش غلطت آلاینده ها در تهران ۲۵ دی ۱۳۹۹

تداوم آلودگی هوا در پایتخت/ افزایش غلطت آلاینده ها در تهران

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 160 قرار گرفته و هوای تهران برای عموم افراد جامعه همچنان آلوده می باشد.