افزایش اجاره مسکن | خبر معتبر
ناکامی دولت در ساماندهی بازار اجاره ۱۲ مهر ۱۳۹۹
پس از افزایش رهن و اجاره،

ناکامی دولت در ساماندهی بازار اجاره

در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا با مصوبه ای، افزایش سقف اجاره‌بهای در مناطق شهری کشور را محدود کرده بود، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص رشد اجاره‌بها در شهرهای کشور بیش از سقف تعیین شده در مصوبه مذکور بوده است.