افزایش جمعیت ایران | خبر معتبر
مصوبه‌ ضدجمعیتی دولت که با مطالبات مردمی لغو شد ۲۵ تیر ۱۳۹۹
خبر معتبر گزارش می‌دهد؛

مصوبه‌ ضدجمعیتی دولت که با مطالبات مردمی لغو شد

در پی مطالبات عمومی در فضای مجازی و تلاش رسانه‌ها، مصوبه اخیر دولت مبنی بر پرداخت مشروط یارانه به موالید جدید، توسط نمایندگان مجلس مخالف قانون اساسی شناخته و لغو شد.