افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ | خبر معتبر
نبردی نابرابر برای یک لقمه نان حلال ۲۷ آذر ۱۴۰۰
گزارشی خواندنی از وضعیت کارگران؛

نبردی نابرابر برای یک لقمه نان حلال

روایت هایی از زندگی و سرگذشت کارگرانی که برای درآمد‌حداقلی باید با خطر حادثه و احتمال جراحت و مرگ، دست و پنجه نرم کنند

افزایش یک میلیون ۹۵۵هزار تومانی حقوق کارگری ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
یک بام و دو هوای افزایش حقوق؛

افزایش یک میلیون ۹۵۵هزار تومانی حقوق کارگری

در حالی که دولت و کارفرماها دچار اختلاف نظر ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۰ شده اند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.