افزایش قیمت شیرینی | خبر معتبر
جزئیات قیمت شیرینی شب عید ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
اعلام شد؛

جزئیات قیمت شیرینی شب عید

رئیس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران از افزایش قیمت شیرینی خبر داد.