افزایش قیمت مرغ | خبر معتبر
احتکار خانگی در بازار مرغ ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
در پی افزایش قیمت مرغ:

احتکار خانگی در بازار مرغ

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار اظهار داشت: این افزایش قیمت بازار را با احتکار خانگی مرغ رو به رو کرده است.