افزایش مبتلایان به کرونا | خبر معتبر
طوفان کرونای انگلیسی در راه است ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
هشدار؛

طوفان کرونای انگلیسی در راه است

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، نسبت به آرامش قبل از طوفان کرونا هشدار داد.