افزایش مراجعات و بستریهای کرونایی تهران | خبر معتبر
لزوم تشدید مدیریت پیشگیری بیماری کرونا در استان ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
استاندار تهران تاکید کرد؛

لزوم تشدید مدیریت پیشگیری بیماری کرونا در استان

تهران- استاندار تهران با اشاره به کاهش فاصله گذاری اجتماعی، حجم زیاد ترددها و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز از افزایش مراجعات و بستریهای کرونایی تهران طی نوروز در این ایام خبر داد.