افزایش نرخ اارز | خبر معتبر
کاهش نرخ رسمی ۳۳ ارز و افزایش نرخ چهار ارز ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
بانک مرکزی مطرح کرد:

کاهش نرخ رسمی ۳۳ ارز و افزایش نرخ چهار ارز

بانک مرکزی از کاهش نرخ رسمی ۳۳ ارز، افزایش نرخ ۴ ارز و همچنین ثبات نرخ ۱۰ ارز خبر داد.