افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی | خبر معتبر
افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
مصوب شد؛

افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از جزئیات افزایش نرخ کرایه مترو، اتوبوس و تاکسی خبر داد.