افزایش یارانه نقدی | خبر معتبر
۵ سوال و ابهام در خصوص یارانه های جدید ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
زوایای پنهان سیاست جدید دولت سیزدهم بررسی شد؛

۵ سوال و ابهام در خصوص یارانه های جدید

در روزهای گذشته ۴۶هزارمیلیاردتومان برای پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی تخصیص یافته است. اما در حال حاضر ابهامات زیادی در مورد سیاست اصلاح ارزی دولت وجود دارد. این ابهامات در مورد «چگونگی استفاده از یارانه جدید»، «میزان و چارچوب نوبتهای بعدی ارائه یارانهها»، «مکانیزم شناسایی افراد و دهکبندی»، «چگونگی محاسبه و اعلام قیمت جدید کالاهای اساسی» و «منابع اعطای یارانهها» است. هرچند که وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیحاتی را در مورد چارچوب یارانه حمایتی ارائه دادهاند، اما همچنان سوالات زیادی در مورد سیاست جدید دولت وجود دارد و جامعه نیاز دارد درخصوص ابهامات اطلاع‌رسانی و شفافیت صورت گیرد.

آیا یارانه نقدی خانوارها افزایش پیدا می کند؟ ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
پاسخ سازمان هدفمندی یارانه

آیا یارانه نقدی خانوارها افزایش پیدا می کند؟

سازمان هدفمند سازی یارانه ها به مطالبه مخاطبان برای افزایش یارانه نقدی خانوار پاسخ داد.