افزایش ۵۰ درصدی بودجه | خبر معتبر
بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قرچک تقدیم شورا شد ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
شهردار قرچک:

بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قرچک تقدیم شورا شد

شهردار گفت: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری قرچک با رقم ۲۹۰ میلیارد تومان تقدیم شورای اسلامی شهر شد.