اقتصاد جهانی | خبر معتبر
کرونا در حال کشاندن اقتصاد جهانی به لبه پرتگاه ۱۵ مهر ۱۳۹۹
به نقل از راشاتودی:

کرونا در حال کشاندن اقتصاد جهانی به لبه پرتگاه

گروه متشکل از نمایندگان شرکت‌های عضو گروه 20 هشدار داد که کشورهای این گروه باید هر چه سریع‌تر برای مقابله با تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی که با بدترین اوضاع در یک صد سال گذشته مواجه شده، اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهد.