اقتصاد کشور | خبر معتبر
بازگشت هزاران میلیارد به بیت المال در گرو تصمیم مسئولین ۱۵ مهر ۱۳۹۹
عجیب‌ترین خصوصی‌سازی کشور

بازگشت هزاران میلیارد به بیت المال در گرو تصمیم مسئولین

هیات داوری فردا در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم گیری میکند و تکلیف هزاران میلیارد تومان اختلاف قیمت گذاری این مجموعه مشخص می شود.