المثنی | خبر معتبر
جزئیات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جزئیات سهمیه کارت‌ سوخت های جدید و المثنی

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:سهمیه کارت‌های سوخت مفقودی، در کارت سوخت المثنی حفظ می‌شود.