المپیک توکیو | خبر معتبر
نگاه جامع به رشته های ورزشی تحرک و پویایی جامعه را فراهم می کند ۱۴ شهریور ۱۴۰۰
انوشیروان محسنی بندپی :

نگاه جامع به رشته های ورزشی تحرک و پویایی جامعه را فراهم می کند

تهران- استاندار تهران با اشاره به شرایط سخت ورزشکاران با توجه به شرایط کرونایی در المپیک توکیو گفت: نگاه جامع به رشته های ورزشی تحرک و پویایی جامعه را فراهم می کند.