الکل | خبر معتبر
کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت ۰۸ مرداد ۱۳۹۹
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ خبر داد؛

کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل احتکار شده در جنوب پایتخت

رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت عمومی تهران از کشف ۹ هزار و ۵۷۳ لیتر الکل و ۹۶ لیتر مواد ضدعفونی کننده از انباری در جنوب تهران به ارزش ۹ میلیارد ریال خبر داد.

۱۰ سال به عمر خود اضافه کنید ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

۱۰ سال به عمر خود اضافه کنید

نتایج یک بررسی تازه حاکی از آن است پیروی از سبک غذایی سالم، عدم مصرف الکل و فعالیت فیزیکی می‌تواند یک دهه به عمر افراد اضافه کند. به گزارش خبرمعتبر، به نقل از دیلی‌میل، نتایج یک بررسی نشان می‌دهد پیروی از سبک غذایی سالم، عدم مصرف الکل و فعالیت فیزیکی می‌تواند یک دهه به عمر […]