امارات | خبر معتبر
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا لغو شد ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
در حاشیه کرونا؛

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا لغو شد

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری گفت: مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا به دلیل شرایط خاص کرونایی لغو شد.