امامزاده داود ع | خبر معتبر
۴ روستای بخش کن گازرسانی شد ۰۹ بهمن ۱۳۹۹
با حضور استاندار تهران:

۴ روستای بخش کن گازرسانی شد

تهران- در بخش کن روستاهای امام زاده داود، کیگا، رندان و طالون از نعمت گاز شهری بهره مند شدند.