امام جمعه آبسرد | خبر معتبر
استقامت بر ملت ایران لازم است ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
امام جمعه آبسرد تاکید کرد؛

استقامت بر ملت ایران لازم است

امام جمعه آبسرد گفت: استقامت بر ملت ایران لازم است و لازمه پایداری این است که از جان و مال خود بگذریم.