امام جمعه خیر آباد | خبر معتبر
آمریکا در پی ارسال واکسن آلوده به ژاپن رسوا شد ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
حجت الاسلام جعفر طزری :

آمریکا در پی ارسال واکسن آلوده به ژاپن رسوا شد

ورامین- امام جمعه خیرآباد گفت: در چند روز گذشته خبری آمد که آمریکا یک میلیون و نیم واکسن آلوده به ژاپن ارسال کرده است، این خبر سبب رسوایی آمریکا شد.

ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است ۰۳ آبان ۱۳۹۹
امام جمعه خیر آباد ورامین:

ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است

امام جمعه خیرآباد گفت: ایجاد یک کلانتری مستقل مطالبه به حق مردم منطقه خیرآباد است