امام جمعه فیروزکوه | خبر معتبر
امام جمعه جدید فیروزکوه معرفی شد ۱۵ آبان ۱۳۹۹
با حضور مسئولین،

امام جمعه جدید فیروزکوه معرفی شد

طی مراسمی با حضور معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، امام جمعه جدید فیروزکوه معرفی شد.